Vzdělávání hrou

Název školního vzdělávací programu je: " Pohyb nás baví, hrajeme si a jsme zdraví."

Předškolní věk je považován za věk hry, neboť hra tvoří základní činnost dítěte v tomto období. Prostřednictvím hry dítě poznává svět. Ve světě hry, tj. ve světě symbolů, fantazie, snů a přání uspokojuje své potřeby a vyjadřuje sebe samo, rozvíjí svůj intelekt, tvořivost, vyjadřuje emoce, socializuje se. Současné pojetí   vzdělávání klade na hru dítěte velký důraz. Proto i my se budeme snažit dítě pomocí hry vzdělávat,a stimulovat k tomu, aby byly naplněné cíle předškolního vzdělávání.