ORGANIZACE DNE V MŠ


Příchod dětí do školky, ranní hry

6:45 - 8:15

Pohybové aktivity

8:15 - 8:45

Hygiena, svačinka

8:45 - 9:15

Řízená činnost, komunitní kruh

9:15 - 10:00

Pobyt venku

10:00 - 11:30

Hygiena, příprava na oběd

11:30- 11:45

Oběd

11:45- 12:00

Vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů

12:00-12:15

Hygiena,odpočinek na lehátku,relaxace

12:15 -14:15

Svačina, volné hry až do odchodu domů

14:15-15:45