Co se u nás děje

Vzdělávací program

Náš školní vzdělávací program se nazývá "Pohyb nás baví, hrajeme si a jsme zdraví"

Žádost o přijetí dítěte 2020-2021Kritéria pro přijímaní děti na školní rok 2020-2021


Důležité informace pro rodiče

Vážení rodiče,

Vzhledem k situaci , která nyní panuje nejen na našem území jsme nuceni provést zápis do mateřské školy Němčice, okres Kroměříž bez přítomnosti rodičů i dětí.

Přihlášky k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v budově naší mateřské školy a to v úředních hodinách obce Němčice. Nebo si ji můžete stáhnout na našich www stránkách - www.nemcice.cz

Prosíme o vyplnění přihlášky do 16.5.2020 , dále prosíme aby jste k přihlášce doložili kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení o tom, že dítě bylo řádně očkováno.

Viz vzor:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

Přihlášky prosím odevzdejte v obálce do schránky obce Němčice, obálku prosím zalepte a označte ji k rukám ředitelky MŠ nebo můžete zaslat poštou na adresu Mateřská škola Němčice, okres Kroměříž ,Němčice 68,

768 43.

Dále můžete zaslat oskenovanou přihlášku s přílohami na email s elektronickým podpisem (ms.nemcice@centrum.cz) nebo datovou schránkou ID