INFORMACE PRO RODIČE


ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 SE USKUTEČNÍ 14.KVĚTNA 2024 V ČASE OD 8:00 - 12:00 HODIN. ŽÁDOST SI MŮŽETE STAHOVAT NA STRÁNKÁCH V SEKCI DOKUMENTY, NEBO SI JI MŮŽETE VYZVEDNOUT PŘÍMO V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 2.DUBNA. 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ :

· Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona (dosáhne pěti let do 31. 8. 2024, až do doby zahájení povinné školní docházky), s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu Němčice, okres Kroměříž.

· Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu Němčice, okres Kroměříž, které do 31. 8. 2024 dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

· Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu Němčice, okres Kroměříž které do 31. 8. 2024 dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

· Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu Němčice, okres Kroměříž, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31. 12. 2024, seřazeného podle data narození od nejstaršího po nejmladší.

· Děti dle stanoveného věku kritérií 1, 2, 3, 4, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu – mimo příslušný školský obvod Němčice, okres Kroměříž, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší

Bc. Jana Jandová