MŠ NĚMČICE, OKRES KROMĚŘÍŽ

Mateřská škola se nachází v centru obce Němčice. Obklopuje ji spousta zeleně, parky i malebná zahrada. Mateřská škola je situována v bezprostřední blízkosti autobusové zastávky, což je velká výhoda pro dojíždějící děti s rodiči.

Mateřská škola sídlí v budově bývalé malotřídní Základní školy. V minulých letech zabírala téměř celou budovu. Postupem času se téměř všechny prostory přesunuly do prvního patra budovy. V přízemí zůstala pouze šatna a jídelna. Od roku 2003 získala mateřská škola právní subjektivitu. Samostatně hospodaří jako příspěvková organizace.

Mateřská škola má jednu třídu pro heterogenní složení dětí, zejména ve věku 2-7 let. Kapacita třídy je 24 dětí. 

V budově se dále nachází obecní knihovna, kterou občas s dětmi navštěvujeme. Hned u hlavního vchodu vlevo je sídlo obecního úřadu. K mateřské škole patří i menší dvorek a přilehlá zahrada, která je vybavená pískovištěm a průlezkami.Je obrostlá spoustou zeleně a uzpůsobena tak, aby dětem umožňovala prostor pro pohybové hry a další aktivity.

Nemovitost a pozemek je ve vlastnictví obce Němčice.S mateřskou školou je uzavřena smlouva o výpůjčce. 

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují hygienické a bezpečnostní normy dle platných předpisů.

Technické a provozní vybavení pro předškolní vzdělávání má určité nedostatky jako je např. zastaralý nábytek. Každý rok se snažíme něco zrenovovat či zrekonstruovat. 

Třída mateřské školy má ke své kapacitě dostatečně velké prostory a uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Umožňují dostatek pohybových činností, veškeré vybavení odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadné a bezpečné, je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům.

Zřizovatel zajišťuje dotace pro zlepšování prostředí a podmínek v MŠ, mateřská škola se podílí na zajišťování sponzorských darů.