Ceník

Pro školní rok 2016/2017

ŠKOLNÉ

Cena / Měsíc

Úplata za předškolní vzdělávání

350 Kč

STRAVNÉ

Cena/den

Výše stravného

38 Kč