Ceník

Pro školní rok 2020/2021

ŠKOLNÉ

Cena / Měsíc

Úplata za předškolní vzdělávání

350 Kč

STRAVNÉ

47Kč/celý den