Mateřská škola Němčice, okres Kroměříž


Každé ráno bude zahájeno tzv.ranním komunitním kruhem, kdy mají děti možnost se vyjádřit a sdělit své poznatky, zážitky či přání. Dále MŠ vede děti ke zdravému způsobu života (stravování, pobyt venku, otužování a také se vzájemně tolerovat, nedělat mezi sebou rozdíly "malý, velký".. )

Každý den bude pro děti zaměřen na jinou aktivitu:

Pondělí - veselé skotačení (pohybová činnost)

Úterý - malý muzikant  (hudební činnost)

Středa - hrátky s barvami (výtvarná činnost)

Čtvrtek - zlaté české ručičky(pracovní činnost)

Pátek - zhodnocení týdne